top of page

Bábkarská scénografia

Objekt vo svetle a tieni - Karanténa 

Pedagogické vedenie - Mgr.art. Ivana Macková, ArtD.

Bábkarská tvorba

Stvorenie

Pedagogické vedenie - Mgr.art. Ivana Macková, ArtD.

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

Kresba a maľba / Modelovanie

Zátišie a model

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Jozef Kurinec