top of page

Bábkarská tvorba 

Animovaný film Ohryzky / Marioneta - Kôň

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Martin Dubravay

bottom of page