top of page

Bábkarská tvorba 

Janko a Marienka

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page