top of page

Bábkarská scénografia

Kohútik a sliepočka

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

Kresba a maľba 

Figurálna kompozícia 

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Jozef Kurinec

Bábkarská technológia 

Stolové marionetové divadlo

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Martin Dubravay

bottom of page