top of page

Bábkarská tvorba - Site specifik

Portfólio - Karanténa

Pedagogické vedenie - Ing.arch. Markéta Plachá, MgA. Katarína Aulitisová

Alena Hanusová - Site specifik

Alena Hanusová - Site specifik

Alena Hanusová - Site specifik
Search video...
video-

video-

00:15
Play Video
Objektový rozhovor

Objektový rozhovor

00:35
Play Video
Objektový rozhovor

Objektový rozhovor

00:28
Play Video

Kostým v bábkarskej scénografii

Realizácia bábok - Sliepky

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

3r BC BST_Alena Hanusová_Kostým v bábkar

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik