top of page

Bábkarská tvorba 

Dievčatko

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Gejza Dezorz, MgA. Eva Farkašová

bottom of page