top of page

Bábkarská tvorba - Site specifik

Portfólio - Karanténa

Pedagogické vedenie - Ing.arch. Markéta Plachá, MgA. Katarína Aulitisová

Alica Mikócziová - Site specifik

Alica Mikócziová - Site specifik

Alica Mikócziová - Site specifik
Search video...
Príbeh steny

Príbeh steny

00:51
Play Video
Zátišie izolácie

Zátišie izolácie

00:28
Play Video
Stopa priestoru

Stopa priestoru

01:38
Play Video

Kostým v bábkarskej scénografii

Realizácia bábok - Sliepky

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik