top of page

Bábkarská scénografia

Objekt vo svetle a tieni - Karanténa 

Pedagogické vedenie - Mgr.art. Ivana Macková, ArtD.

Marie Bernardová

Marie Bernardová