top of page

Bábkarská tvorba 

EXUVIA

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Zoja Zupková

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Ilustrácia / Plagát / Logomanuál

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page