top of page

Diplomový projekt

Júl

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová, Mgr. art. Mária Kecskésová, doc. Peter Palík, ArtD.

bottom of page