top of page

Bábkarská scénografia

Dobrú chuť, vlk!

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Martin Dubravay

Užitá grafika

Machnáč/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

Kresba a maľba 

Kompozície

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Jozef Kurinec

bottom of page