top of page

Kostým v bábkarskej scénografii

Perinbaba

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Užitá grafika

Dvaja/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

3D Vizualizácia 

Pôdorys divadla

Pedagogické vedenie - Mgr. art.Martin Dubravay

bottom of page