top of page

Bábkarská tvorba 

Smelý zajko

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Užitá grafika

Modrofúz/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page