top of page

Bábkarská tvorba - Autorský projekt

(Byť ako...) Panna Zázračnica

Pedagogické vedenie - Ing. arch. Markéta Plachá

Bábkarská tvorba - Autorský projekt

Expander

Pedagogické vedenie - Ing. arch. Markéta Plachá

Kostým v bábkarskej scénografii

Svadobná pokrývka hlavy ako výtvarno-scénická výpoveď o osude ženskej osobnosti

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Užitá grafika

Vetrelec/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page