top of page

Bábkarská tvorba 

Slepci

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Užitá grafika

Smrť/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page