top of page

Bábkarská scénografia

Scéna podľa hudby

Pedagogické vedenie - Ing. arch. Markéta Plachá

Bábkarská tvorba

Cirkus

Pedagogické vedenie - Ing. arch. Markéta Plachá, MgA. Katarína Aulitisová

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Michaela Zajačková

Kresba a maľba / Modelovanie

Hlava

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Jozef Kurinec

Bábkarská technológia 

Maňuška

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Martin Dubravay