top of page

Ročníkový projekt

E. H. Denníky

Pedagogické vedenie - Mgr.art. Ivana Macková, ArtD., Mgr. art. Juraj Bako

Bábkarská tvorba

Nic

Pedagogické vedenie - Ing. arch. Markéta Plachá

Počítačová podpora tvorby / Užitá grafika

Linoryt/ Plagát a bulletin

Pedagogické vedenie - Mgr. art. Michaela Zajačková

bottom of page