top of page

Bábkarská tvorba 

Palculienka

Pedagogické vedenie - MgA. Eva Farkašová

Užitá grafika

Nekonečný príbeh/ PF

Pedagogické vedenie - MgA. Peter Čisárik

bottom of page